PRISER

Alle priser er excl. moms (25 %).
Alle priser er excl. evt. offentlige gebyrer o. lign.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Papirarbejdet til en lovliggørelsessag (byggeansøgning og evt. ansøgning om dispensation) hos kommunen er inkluderet.
Dog kommer et evt. gebyr til kommunen ifm. en byggetilladelse oveni samt evt. beregninger af isolering.

Ved større opgaver (flerfamiliehuse, erhvervsejendomme) er det nødvendigt at aftale en individuel pris. Jeg giver et tilbud, inden opmålingen finder sted.


* Småbygning: Garage, carport, udhus, drivhus, overdækket areal, overdækket terrasse o.lign. under 50 m2. Udestuer medregnes ikke under småbygninger.


Hvad får du ?
Du får rådgivning om muligheder for lovliggørelse, en tegning og en opgørelse over arealer m.m. Hvis der er mange bygninger på din grund (f.eks. landbrug), får du også en situationsplan, så du har overblik over bygningernes placering med bygningsnumre. Og du får en ny, tilrettet BBR-meddelelse fra din kommune, som indeholder de korrekte BBR-arealer på bygningerne.

Bankoplysninger: Reg.nr. 6880 - Kontonr. 1071124. Totalbanken.

CVR nr. 32 70 75 64

 

Opmåling af et hus på op til 150 m2, uden byggesag 5.000,- kr  
Opmåling af et hus på op til 150 m2, med byggesag/lovliggørelse 6.000,- kr  
begge inkl. diverse småbygninger* og indberetning til BBR    
     
Opmåling af en lejlighed på op til 150 m2 5.000,- kr  
     
Opmåling af én småbygning - uden byggesag 2.000,- kr  
Opmåling af én småbygning - med byggesag 3.000,- kr  
- efterfølgende småbygninger efter aftale.    
     
     
Kørsel, inden for Odense Kommune gratis  
Kørsel, uden for Odense Kommune efter statens takster + ekstra tid
Til forsiden
Om BB-opmåling
Hvorfor ?
Rådgivning
Nyheder
Priser
Spørgsmål
Kontakt
Nyttige links